Nieuws
Geplaatst op 2 april 2020 om 13:44 uur

OPROEP VAN HET BESTUUR: Let vooral nu ook op de kwetsbare kinderen; hoe kan de Nederlandse kinderarts hier aandacht aan besteden?


 Vanuit de expertgroup Global Child health willen we uw aandacht vragen voor kwetsbare kinderen in Nederland: vluchtelingenkinderen, kinderen in asielzoekerscentra, kinderen met een migratieachtergrond, kinderen zonder papieren.  

Deze groep ervaart nu extra barrières in de toegankelijkheid tot zorg, zoals taalbarrières, angst om naar het ziekenhuis te komen, adviezen die lastig zijn om op te volgen, en gebrekkige screening bij binnenkomst in Nederland.  

Een van de lessen die we hebben geleerd van tropenartsen werkzaam tijdens de Ebolaepidemie; er vielen vele slachtoffers door collateral damage. Niet alleen de mensen die bezweken aan Ebola, maar vooral ook kinderen en zwangeren die geen toegang meer hadden tot goede zorg werden zwaar getroffen. Onder andere vanwege angst om naar het ziekenhuis te komen, personeel dat ziek werd, faciliteiten die werden gesloten. 

Wat kan de Nederlandse kinderarts bijdragen:
Het herkennen van deze kwetsbaarheid.
Het overtuigen van mensen dat noodzakelijke zorg geleverd wordt.
Het herkennen van de taalbarrières en laaggeletterdheid.
Het inschakelen van tolken, wat telefonisch ook goed uitvoerbaar is.
Het herkennen van het feit datsocial distancing een ander effect heeft in deze groepen.
Het gebruiken van voorlichtingsmateriaal in de taal van de patiënt (ontwikkeld door Pharos en de GGD, zie verder op deze website).
Het betuigen van solidariteit met vluchtelingen zoals in de kampen in Moira, Griekenland.
Expertisegroep Global Child Health
© Copyright 2024
Contact
Beheer
Deze website is ontwikkeld door Romilan ICT