Nieuws
Geplaatst op 5 oktober 2017 om 14:51 uur

SAVE THE DATE 8-3-18, voorjaarscongres SICH


Het zal u niet ontgaan zijn. Er is de laatste tijd bij de SICH veel gebeurd. De naam is veranderd. In korte tijd zijn er 2 nieuwe bestuursleden aan-getreden, twee  jaargeleden heeft een door ons georganiseerd zeer succesvol congres overvluchtelingkinderen de aanzet gegeven tot veel activiteit, onderzoek en policy making op dat gebied mede door de inzet van bestuurslid Albertine Baauw. Deze interactieve website is gelanceerd. De werkgroep adoptie heeft met het  Ministerie van Veiligheid en Justitie afspraken kunnen maken over de samenwerking tussen  kinderartsen en
vergunninghouders. De ledenlijst is afgestoft en contributie wordt geind.

Kortom, wij barsten van de energie maar willen eens peilen of er meer leden zijn die hier in willen delen, de SICH verder helpen op haar pad van goede zorg voor het kind op deze wereld. Daarom organiseren wij een leden-vergadering op het voorjaarscongres waarbij we u met klem oproepen deel te nemen. Het is voor het bestuur ook een testcase om te beoordelen in hoeverre de leden geinteresseerd zijn de gedachte van SICH uit te dragen en er aan mee te werken en te interacteren. Onderwerpen die we graag willen bespreken zullen zijn: AIGT opleidingsplan, richtlijn vluchtelingkind, de rol van SICH, organisatie screening adoptiekinderen, hoe meer jonge mensen aan te trekken.

Na deze vergadering zal een gevarieerd wetenschappelijk programma worden voorgeschoteld dat vooral ook interessant zal zijn voor de AIGT. De laatste ontwikkelingen omtrent het opleidingsplan AIGT zal worden belicht. Rolf Pelleboer, lid van de werkgroep adoptie zal een overzicht geven
van de resultaten van de studie gedaan in opdracht van min van VJ. Er zal een uitleg en workshop gegeven wordenover de helping babies breathe training van de WHO en voordracht van Job van Woensel over septic shock treatment in ETAT. Er is aandacht voor de zorg voor het illegale kind in Nederland. Tropenartsenworden uitgenodigd te komen vertellen over hun ervaringen. Er worden 5 casussen uit het consult online besproken. De do’s and don’t s in antibioticagebruik in low resource settings, denk aan neonatale sepsis, wordt behandeld door Gertjan Driessen. Mental health in crisis gebieden zal worden belicht door een medewerker van Health Works ( voorheen Healthnet-TPO).

De SICH heeft besloten een prijs in het leven te roepen voordegene die dit jaar van grote betekenis is geweest voor het uitdragen van het
gedachtegoed van SICH. Zij zal deze prijs de Henk Voorhoeve prijs noemen ter nagedachtenis aan de oprichter van het eerste uur van onze sectie.
Expertisegroep Global Child Health
© Copyright 2024
Contact
Beheer
Deze website is ontwikkeld door Romilan ICT