De werkgroep ADOPTIEDe werkgroep adoptie bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: J.Punt
Secretaris: E.J.M. Veldkamp

D. van Bommel-Slee, M.Keessen,á C.Obihara, R.Pelleboer, W.Verwijs, T.Wolfs.

Doel van de werkgroep is de zorg voor geadopteerde kinderen in Nederland op medisch gebied te waarborgen. Zij heeft een team van ge´nteresseerde kinderartsen samengesteld die de duiding van dossiers van te adopteren kinderen uit het buitenland, aangeleverd door de vergunninghouders, voor haar rekening neemt. Zij co÷rdineert de onderbouwing van het medisch onderzoek die nieuw geadopteerde kinderen ondergaan na aankomst in Nederland, voorheen aangeduid als adoptiescreening. Zij is verantwoordelijk voor het protocol "medisch onderzoek adoptiekinderen"Nieuws


Volg hier het laatste nieuws van de werkgroep VLUCHTELINGKINDEREN


Geplaatst op 23 november 2017 om 11:55 uur

werkgroep ADOPTIE zoekt kinderartsen voor duidingen medische dossiers.


Nu het duidelijk is dat het ministerie van Veiligheid en Jusititie vereist dat een kinderarts verantwoordelijk moet zijn voor de duidingen van medische dossiers van de ter adoptie aangeboden kinderen via de vergunninghouders dreigt er een tekort te ontstaan aan gekwalificeerde duiders. Wij zoeken dus nu kinderartsen met expertise in low resource settings die dit zouden willen doen. Op dit moment worden ... Bekijken ╗Geplaatst op 23 november 2017 om 11:20 uur

Resultaten retro-en prospectieve studie naar kwaliteit medische duiding dossiers van mogelijk te adopteren kinderen bekend.


In januari2013 is n.a.v. een casusonderzoek interlandelijke adoptie door de Inspectie jeugdzorg een rapport opgesteld. Naar aanleiding hiervan is de Inspectie meteen aantal verbeterpunten gekomen. Tevens was Inspectie op basis van ditcasusonderzoek van mening dat medische consultatie tijdens de matching, deá medische evaluatieá van het kind na aankomst in Nederlandá en een gestructureerde vorm van ... Bekijken ╗Expertisegroep Global Child Health
© Copyright 2020
Contact
Beheer
Deze website is ontwikkeld door Romilan ICT