De werkgroep vluchteling kinderen
EKANNNieuws
Geplaatst op 26 januari 2022 om 17:47 uur

Expertisecentrum Kinderen en Adolescenten Nieuw in Nederland "EKANN" is opgestart!


www.ekann.nl

Vluchtelingkinderen zijn kwetsbaar. Door hun herkomst en (vlucht)geschiedenis is hun gezondheid soms anders dan in Nederland geboren kinderen. We weten dat er uitdagingen bestaan binnen de gezondheidszorg voor vluchtelingenkinderen in Nederland, tegelijkertijd zijn vluchtelingenkinderen veerkrachtig. 

Het Expertisecentrum Kinderen en Adolescenten Nieuw in Nederland (EKANN) is gericht op het bevorderen van de gezondheid(-szorg) van vluchtelingenkinderen door gezondheidsprofessionals met de juiste tools uit te rusten om voor deze groep kinderen te zorgen en door de samenwerking tussen de verschillende schakels binnen de gezondheidszorg te bevorderen. Dit wordt bereikt door structurele advisering aan artsen, signalering van knelpunten, onderzoek en onderwijs over deze populatie, en het opzetten van multidisciplinaire netwerk van artsen die zorg dragen voor vluchtelingenkinderen en hun gezondheid. 

EKANN is hét landelijke expertisecentrum waar artsen terecht kunnen met vragen over vluchtelingenkinderen in hun dagelijkse praktijk, waar expertise over deze groep kinderen samen wordt gebracht en die zich inzet voor goede zorg voor deze kwetsbare populatie. Inmiddels is EKANN al 7 maanden actief middels het advisering- en signaleringscentrum heeft het 21 meldingen/adviesvragen ontvangen. De adviesvragen variëren van ondersteuning in het waarborgen van de continuïteit van zorg voor zorgbehoevende kinderen in de asielprocedure tot kinderen die met hun gezondheid in knel komen op crisisnoodopvangcentra. Ook worden knelpunten binnen de zorg gemeld door kinderartsen uit het hele land. Het verzamelen van deze gegevens stelt EKANN in staat om landelijke knelpunten in kaart te brengen en in samenwerking met huisartsen, jeugdartsen en kinderartsen (beleidsmatige) oplossingen te formuleren. 

Heeft u een knelpunt bemerk binnen de zorg voor een vluchtelingenkind? Of heeft u een vraag met betrekking tot de zorg voor een vluchtelingenkind? U kunt terecht bij EKANN! Dien gemakkelijk een verzoek in via www.ekann.nl. EKANN werkt met geanonimiseerde gegevens dus melden bij het EKANN kan volkomen veilig.
Expertisegroep Global Child Health
© Copyright 2024
Contact
Beheer
Deze website is ontwikkeld door Romilan ICT