De werkgroep vluchteling kinderenMigranten en vluchtelingkinderen zijn kwetsbaar en hebben verhoogde gezondheidsrisico’s. De verwachting is dat een groot gedeelte van deze kinderen voor langere tijd in onze samenleving zal verblijven en de SICH is van mening dat deze groep zodoende recht heeft op dezelfde aanspraken op zorg als kinderen die hier permanent aanwezig zijn. In navolging van het succesvolle voorjaarscongres in maart 2015 werd de werkgroep vluchtelingkinderen opgericht om hier aandacht aan te besteden. 

Migrantenen vluchteling kinderen die als nieuwe statushouder de gemeentes binnen komen confronteren ons met volgende problemen:
1.  Onbekende gezondheidsstatus
2.  Verhoogde somatische en psychische gezondheidsrisico’s op basis van de blootstelling aan oorlogsgeweld, slechte omstandigheden in laatste fase van oorspronkelijk land en ten tijde van de vlucht.
3.  Gebrek aan systematische screening op somatische en psychische problematiek bij aankomst in Nederland.
4.  Frequente overplaatsingen en gebrek aan coördinatie in de keten die leidt tot onvolledige overdracht van opgedane kennis per verblijfslocatie.  

De werkgroep is verantwoordelijk voor de volgende acties:
1.   Er is een systematische literatuur review uitgevoerd in samenwerking met  het VUMC en het AMC naar het verschil in prevalentie van verschillende ziekten per herkomst gebied.
2.   Probleemanalyse onder kinderartsen, jeugdartsen en huisartsen die  met migranten- en vluchtelingkinderen werken.
3.   Oprichtingvan een landelijke multidisciplinaire werkgroep voor het ontwikkelen van een multidisciplinaire richtlijn waarin kinderartsen, jeugdartsen en kinderpsychiaters zijn vertegenwoordigd.
4.   Oprichting van een NSCK meldpuntNieuws


Volg hier het laatste nieuws van de werkgroep VLUCHTELINGKINDEREN


Geplaatst op 11 mei 2020 om 20:40 uur

Nieuwkomers onderzoek


In een aantal ons omringende landen, worden vluchtelingenkinderen beter onderzocht op een aantal aandoeningen zoals anemie, infectieziekten en micronutrienten dan in Nederland. Om te kunnen onderbouwen of ook in Nederland een beter onderzoek zou moeten plaatsvinden bij deze kinderen, werd de volgende systematic review verricht. Wellicht helpt deze review u in de dagelijkse praktijk als kinderarts; ... Bekijken »Geplaatst op 11 mei 2020 om 20:36 uur

Pas op met tuinbonen op het menu van asielzoekers!

Geplaatst op 11 mei 2020 om 20:27 uur

NSCK resultaten over Vluchtelingkinderen


Van 2015 tot en met februari 2020 heeft de Expertisegroep Global Child Health (EGCH) gebruik mogen maken van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK) voor vluchtelingen kinderen. https://www.nvk.nl/themas/wetenschap-en-innovatie/nsck Het NSCK bestaat sinds 1992. Het doel van het NSCK is het optimaliseren van de zorg voor het (zieke) kind. Dit doet het NSCK door wetenschappelijk onderzoek te faciliteren. ... Bekijken »Geplaatst op 3 mei 2020 om 22:51 uur

aanvulling van Pharos op hun links voor migranten/vluchtelingen en anderstaligen tijdens COVID


https://www.pharos.nl/nieuws/ https://www.pharos.nl/nieuws/thuis-werken-aan-welbevinden/ https://www.pharos.nl/kennisbank/corona-thuis-blijven-en-opvoeding-wat-kan-je-doen/ Bekijken »Geplaatst op 26 april 2020 om 22:30 uur

brandbrief situatie Griekse vluchtelingenkampen


https://www.nvk.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=42860544 Brandbrief NVK & AJN over situatie Griekse vluchtelingenkampenSamen met de AJN stuurde de NVK vanmorgen met spoed een brief naar minister Hugo de Jonge, om zo de zorgen van kinder- en jeugdartsen te delen over de veiligheid en gezondheid van kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen. In de brandbrief waarschuwden beide verenigingen voor ... Bekijken »Geplaatst op 26 april 2020 om 22:27 uur

Multidisciplinaire richtlijn Medisch en psychosociaal nieuwkomersonderzoek vluchtelingenkinderen nu ter autorisatie

Geplaatst op 23 november 2017 om 11:32 uur

handreiking intake JGZ voor statushouders


Op het moment dat asielzoekerskinderen een status krijgen en in de gemeente gaan wonen is de reguliere jeugdgezondheidszorg (JGZ) verantwoordelijk voor de preventieve zorg aan deze kinderen. Deze kinderen behoeven vaak extra aandacht van de JGZ o.a. door hun vluchtverleden en daarom is het belangrijk deze kinderen snel en goed in beeld te hebben. Ter ondersteuning voor JGZ-professionals is daarom een handreiking geschreven. ... Bekijken »Geplaatst op 23 november 2017 om 11:28 uur

Cursus "werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond" van Pharos


De cursus ‘Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond’ is de eerste cursus die we u aanbieden en is ontwikkeld in het kader van het Kennisdelingsprogramma. Goed om te weten: De leeromgeving wordt nog geaccrediteerd voor verschillende beroepsgroepen! Ga naar https://www.pharosleerplatform.nl  Bekijken »Expertisegroep Global Child Health
© Copyright 2020
Contact
Beheer
Deze website is ontwikkeld door Romilan ICT