The Working Group on Refugee ChildrenMigrants and refugee children are vulnerable and have increased health risks. It is expected that a large proportion of these children will stay in our society for a longer period of time and EGCH believes that this group is therefore entitled to the same entitlements to care as children who are permanently present here. Following the successful spring conference in March 2015, the working group on refugee children was set up to devote attention to this.

Migrant and refugee children who enter the municipalities as new status holders confront us with the following problems:
1. Unknown health status
2. Increased somatic and psychological health risks based on exposure to war violence, poor conditions in the final phase of the original country and at the time of the flight.
3. Lack of systematic screening for somatic and psychological problems upon arrival in the Netherlands.
4. Frequent transfers and lack of coordination in the chain leading to incomplete transfer of acquired knowledge per location.

The working group is responsible for the following actions:
1. A systematic literature review has been carried out in collaboration with the VUMC and the AMC into the difference in the prevalence of various diseases per region of origin.
2. Problem analysis among paediatricians, youth doctors and general practitioners who work with migrant and refugee children.
3. Creation of a national multidisciplinary working group for the development of a multidisciplinary guideline in which paediatricians, paediatricians and child psychiatrists are represented.
4. Establishment of EKANNNews


Follow the latest news from the working group REFUGEE CHILDREN


Geplaatst op 6 April 2024 om 09:56 uur

vertaling Richtlijn naar de algemene praktijk


De leidraad "Nieuwkomersonderzoek voor vluchtelingenkinderen door kinderartsen"  Bekijken »Geplaatst op 26 January 2022 om 17:47 uur

Expertisecentrum Kinderen en Adolescenten Nieuw in Nederland "EKANN" is opgestart!


www.ekann.nl Vluchtelingkinderen zijn kwetsbaar. Door hun herkomst en (vlucht)geschiedenis is hun gezondheid soms anders dan in Nederland geboren kinderen. We weten dat er uitdagingen bestaan binnen de gezondheidszorg voor vluchtelingenkinderen in Nederland, tegelijkertijd zijn vluchtelingenkinderen veerkrachtig.  Het Expertisecentrum Kinderen en Adolescenten Nieuw in Nederland (EKANN) is gericht ... Bekijken »Geplaatst op 15 December 2020 om 17:53 uur

Hoe schakelt u een tolk in?


10 december 2020 Dag voor de Rechten van de Mens  Beste Albertine Baauw,                             U ondertekende een jaar geleden onze oproep aan Jan Kremer – de voorzitter van de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland – om tolken terug te krijgen in de gezondheidszorg en het sociaal domein. Die oproep heeft enorm veel teweeggebracht, ook dankzij uw ondertekening. De Kwaliteitsraad besloot ... Bekijken »Geplaatst op 11 May 2020 om 20:40 uur

Nieuwkomers onderzoek


In een aantal ons omringende landen, worden vluchtelingenkinderen beter onderzocht op een aantal aandoeningen zoals anemie, infectieziekten en micronutrienten dan in Nederland. Om te kunnen onderbouwen of ook in Nederland een beter onderzoek zou moeten plaatsvinden bij deze kinderen, werd de volgende systematic review verricht. Wellicht helpt deze review u in de dagelijkse praktijk als kinderarts; ... Bekijken »Geplaatst op 11 May 2020 om 20:36 uur

Pas op met tuinbonen op het menu van asielzoekers!

Geplaatst op 11 May 2020 om 20:27 uur

NSCK resultaten over Vluchtelingkinderen


Van 2015 tot en met februari 2020 heeft de Expertisegroep Global Child Health (EGCH) gebruik mogen maken van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK) voor vluchtelingen kinderen. https://www.nvk.nl/themas/wetenschap-en-innovatie/nsck Het NSCK bestaat sinds 1992. Het doel van het NSCK is het optimaliseren van de zorg voor het (zieke) kind. Dit doet het NSCK door wetenschappelijk onderzoek te faciliteren. ... Bekijken »Geplaatst op 3 May 2020 om 22:51 uur

aanvulling van Pharos op hun links voor migranten/vluchtelingen en anderstaligen tijdens COVID


https://www.pharos.nl/nieuws/ https://www.pharos.nl/nieuws/thuis-werken-aan-welbevinden/ https://www.pharos.nl/kennisbank/corona-thuis-blijven-en-opvoeding-wat-kan-je-doen/ Bekijken »Geplaatst op 26 April 2020 om 22:30 uur

brandbrief situatie Griekse vluchtelingenkampen


https://www.nvk.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=42860544 Brandbrief NVK & AJN over situatie Griekse vluchtelingenkampenSamen met de AJN stuurde de NVK vanmorgen met spoed een brief naar minister Hugo de Jonge, om zo de zorgen van kinder- en jeugdartsen te delen over de veiligheid en gezondheid van kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen. In de brandbrief waarschuwden beide verenigingen voor ... Bekijken »Geplaatst op 23 November 2017 om 11:32 uur

handreiking intake JGZ voor statushouders


Op het moment dat asielzoekerskinderen een status krijgen en in de gemeente gaan wonen is de reguliere jeugdgezondheidszorg (JGZ) verantwoordelijk voor de preventieve zorg aan deze kinderen. Deze kinderen behoeven vaak extra aandacht van de JGZ o.a. door hun vluchtverleden en daarom is het belangrijk deze kinderen snel en goed in beeld te hebben. Ter ondersteuning voor JGZ-professionals is daarom een handreiking geschreven. ... Bekijken »Geplaatst op 23 November 2017 om 11:28 uur

Cursus "werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond" van Pharos


De cursus ‘Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond’ is de eerste cursus die we u aanbieden en is ontwikkeld in het kader van het Kennisdelingsprogramma. Goed om te weten: De leeromgeving wordt nog geaccrediteerd voor verschillende beroepsgroepen! Ga naar https://www.pharosleerplatform.nl  Bekijken »Expertise Group Global Child Health
© Copyright 2024
Contact
Management
This website is developed by Romilan ICT